Arkiv for Årsmøde kategorien

Jubilæumssymposium om den fremtidige udvikling af den lægelige videreuddannelse i Danmark

– en del af Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 20. årsmøde 19. november 2020

På mødet 24 juni i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse blev det meddelt, at Sundheds- og Ældreministeren har orienteret Folketinget om, at han har anmodet Sundhedsstyrelsen om at igangsætte arbejdet med revision af den lægelige videreuddannelse.

DSMU er derfor stolte over at vi på Årsmødet kan byde på en spændende og højaktuelt paneldebat med deltagelse af:

 • Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen
 • Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
 • Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse
 • Claas-Frederik Johannsen, formand for FADL
 • Bente Malling, medlem af LVS’s bestyrelse og DNRLV

DSMU har bedt deltagerne om at komme med deres allerbedste bud på udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Danmark og med fokus 2 overordnede temaer:

 • Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelsen af læger i fremtiden?
  • Hvad er der brug for at ledere, uddannelsesansvarlige, uddannelseslæger og studerende skal være særligt opmærksomme på at forbedre?
 • Hvordan uddanner vi bedst læger til at kunne imødekomme krav og forventninger fra fremtidens patienter? 
  • Hvilke nye muligheder ser du og hvad er der brug for, at vi gør anderledes?

Er du endnu ikke tilmeldt Årsmødet så kan du bruge dette link: Klik her for tilmelding.

God sommer og vi glæder os til at se dig  😊

med venlig hilsen
Formand for DSMU
Gitte Eriksen

Tilmelding til Årsmøde og Masterclass 2020 er nu åben!

I 2020 fokuserer DSMU’s årsmøde på, hvordan læring på arbejdspladsen kan blive endnu bedre. Masterclass går endnu mere i dybden med emnet blandt andet ved hjælp af team-based learning.

Læs mere og meld dig til her:
Årsmøde 2020
Masterclass 2020