Archive for the Masterclass Category

DSMU Masterclass 2018

“Motivation for uddannelse og læring – Autonomi, følelser og stress”

Mange undersøgelser viser enstemmigt, at læger under uddannelse oplever en større grad af stress og følelsesmæssige påvirkninger i deres uddannelsesforløb, som har læringsmæssige konsekvenser. Dette ses både i det prægraduate forløb og videre ind i det postgraduate videreuddannelsesforløb. Dermed bliver begreber som motivation, engagement og autonomi vigtige elementer i det samlede uddannelsesforløb
På årets masterclass vil vi tage udgangspunkt i uddannelsesteorier som self-regulated learning og self- determination og en række oplæg for at drøfte sammenhæng i uddannelsen af læger.

Torsdag den 8. nov. kl. 18.00 til fredag d. 9. nov. kl. 15.00

Læs invitationen her.

DSMU Masterclass: Mesterlæren – old school – but still cool!

DSMU’s Masterclass afholdes i umiddelbar forlængelse af årsmødet 2016 – der vil være mulighed for tilmelding fra 4. august 2016 (først til mølle, tilmelding senest 7. september).

Formålet med dette års Masterclass er at belyse betydningen af de fysiske rammer for optimering af læring anno 2016 samt at udfordre den klassiske opfattelse af mesterlære. Via solide empiriske data samt projektarbejde får deltagerne forudsætninger for at initiere og implementere moderne mesterlære som det bærende princip i uddannelsen af læger. Spørgsmål som – hvor er de pædagogiske og praktiske udfordringer for læringen? hvem lærer vi af? hvordan finder mestre ud af at være mestre sammen? – vil blive belyst. 

Oplægsholdere er Jonas Nordquist (ph.d. og leder af Medical Case Centre, Karolinska Instituttet i Stokholm), Lene Tanggaard (cand. psych., Ph.d. og professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet) og Mads Skipper (Ph.d, formand for Lægeforeningens udvalg for forskning og uddannelse, medlem af Lægeforeningens bestyrelse).

Læs mere om oplægsholderne og se hele invitationen her.

Tilmeld dig online her