Arkiv for Uncategorized kategorien

Åbent samråd om dimensioneringsplan for speciallæger

DSMU har med stor opmærksomhed fuldt Sundhedsstyrelsens beslutning om at trække den fremlagte dimensioneringsplan for 2022-25 tilbage på DNRLV møde d. 24 marts 2021.

DSMU finder det vigtigt at sikre uddannelsen af det tilstrækkelige og nødvendige antal speciallæger til gavn for fremtidens patienter og bakker derfor 100% op om den kritik som Lægeforeningen og Lægevidenskabelige Selskaber LVS har rejst overfor Sundhedsstyrelsen. 

Sagen har fået stor politisk opmærksomhed og har bla. betydet at Sundhedsministeren skal i samråd i Sundhedsudvalget torsdag d. 8 april kl 15.00 for at give svar på nedenstående spørgsmål 

Samrådsspørgsmål
Ministeren bedes redegøre for, om ministeren er enig med Lægeforeningen i, at der med dimensioneringsplanen fra Sundhedsstyrelsen kommer til blive uddannet for få speciallæger?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Larsen (KF) og Martin Geertsen (V).
På udvalgets vegne
Jane Heitmann formand

Du kan se samrådet og læse mere via dette link til Folketingets hjemmeside.

Formand for Lægeforeningen Camilla Rathcke skriver om sagen i Ugeskriftet, som du kan læse her.

Læs formand for Lægevidenskabelige Selskaber Susanne Axelsen’s debatindlæg i Ugeskriftet via dette link.

Læs om specialeselskabernes reaktion i artiklen “En ærgerlig onsdag for sundhedsvæsnet og danskerne“.

DSMU’s Forårs-workshop: Træk virkeligheden ind i din undervisning med video-simulation

Sæt kryds i kalenderen!
DSMU afholder en spændende forårs-workshop om brug af video i undervisning.

Læs mere på http://dsmu.dk/?event=dsmus-foraarssymposium

Nyvalgt bestyrelse i DSMU

På DSMU’s virtuelle generalforsamling d. 19. november var der valg til bestyrelsen. Se her hvordan den den nye bestyrelse har konstitueret sig. Bestyrelsen glæder sig til at komme i gang med arbejdet for selskabets medlemmer.

Se referatet fra generalforsamlingen 2020:

DSMU ønsker Susanne Axelsen et stort tillykke med formandskabet i LVS og ser frem til et fortsat godt samarbejde om uddannelsen af læger i hele lægelivet

Overlæge Susanne Axelsen er torsdag d. 12 november 2020 blevet valgt til formand for Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. Hun overtager posten efter professor Henrik Ullum fra Rigshospitalet, som netop er blevet udnævnt til adm. direktør for Statens Serum Institut.

Susanne Axelsen er til daglig overlæge på Kvindesygdomme og Fødsler, hvor hun også er uddannelsesansvarlig overlæge. I forbindelse med valget er der lavet et interview, der kan læses her.

Digital Sundhed: “Giver vi lægerne den rigtige uddannelse?”

Bente Malling holdt d. 24. september et oplæg om de mange perspektiver med relevans for revisionen af den lægelige videreuddannelse og hvordan vi favner patienternes og andre faggrupper ind i den lægelige uddannelse.

Se dette link fra minut 4.30-31.38