Arkiv for Uncategorized kategorien

LVS Årsmøde 25. januar kl 9-16

LVS holder årsmøde 25. januar 2023 kl. 09.00 – 16.00

Der er nu åbent for tilmelding både til fysisk og virtuel deltagelse.
Deltagelse er gratis for medlemmer af LVS – Pris 750 for ikke medlemmer.
Sted : IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V
Klik her for tilmelding – Afbud senest d. 16. januar 2023.

Du kan læse om det foreløbige program på selskabets hjemmeside via dette link
Programmet vil løbende blive opdateret.

Sundhedsvæsnet er under pres. Det ved vi. Men hvad gør vi ved det? Eller måske rettere: Hvem har mulighederne for at skabe forandring og hvordan?
Hverken læger, andre sundhedsprofessionelle eller patienterne kan vente på (eller tror på), at problemerne kan løses med de store politiske håndgreb alene.
Forandring skal i høj grad også komme nedefra, og tiden er inde til, at sundhedssektorens ansatte tager sagen i egen hånd og skaber plads til at sikre kvaliteten i behandlingen.
På årsmødet i LVS trækker vi på medlemmernes faglighed og kompetencer – og sætter skub i en hverdagsrevolution.

PhD forsvar, Nicolaj Johansson

Nikolaj Johansson forsvarer den 11.11.2022 klokken 13:00 – 16:00 sin PhD omkring hvordan, hvad og hvorfor medicinstuderende lærer ved problembaseret medicinsk uddannelse.

Forsvaret foregår på Aalborg Universitet’s Campus Øst.

Læse mere via dette link:

https://www.hst.aau.dk/ph-d-defense-by-nicolaj-johansson-e45858

PhD-forsvar: afdelingslæge, Sarah Bube

Fredag den 11. november forsvarer afdelingslæge Sarah Bube sin PhD i Store Auditorium på Sjællands Universitetshospital, Roskilde.

Dorte Ejg Jarbol Årets Underviser

DSMU ønsker tillykke til Dorte Ejg Jarbol, som er årets underviser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU.

Her kan du se et kort klip fra prisoverrækkelsen:

Gunver Lillevang modtager Poul Brixprisen

Stort tillykke til Gunver Lillevang – som er årets modtager af Poul Brixprisen.

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget indstillede Gunver for hendes store arbejde for videreuddannelsen. 

Hun har været en effektiv agitator for almen medicin, især i forhold til uddannelsen og til at sikre flere hoveduddannelsesforløb i almen praksis.

Ledelse af lægelig videreuddannelse i fremtidens sundhedsvæsen

Anita Sørensen, Kirsten Wisborg og Doris Østergaard skriver i denne udgave af Ugeskrift for Læger om hvordan lægelig uddannelse og ledelse spiller sammen nu og i fremtiden.

Læs artiklen på www.ugeskriftet.dk her.

Invitation til PhD-forsvar: Residents’ adaptive practices in geriatric emergency medicine – Maria Louise Gamborg

Torsdag d. 30. juni 2022 kl. 13:00
Sted: Bygning 1441, Auditorium 112 (auditorium 2), Tåsingegade 3, 8000 Aarhus C
Efter forsvaret vil der være reception i Bygning 1441, lokale 110.
Obs Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret d. 23. juni kl. 12.00 – der er også mulighed for at deltage virtuelt – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencemlg

Dette ph.d.-projekt undersøgte yngre lægers kliniske beslutningstagning og
tilpasningsdygtighed i akutmodtagelsen, med ældre patienter. Yngre lægers evne til at
tage kliniske beslutninger i akutmodtagelsen er udfordret af højt arbejdspres og et
travlt arbejdsmiljø.
Ældre patienter har ofte komplekse medicinske problemer, hvilket yderligere lægers
kliniske beslutningstagning og tilpasningsdygtighed. Der eksisterer for nuværende
meget få uddannelsesinitiativer rettet mod geriatrisk akutmedicin. Som følge heraf, er
yngre læger muligvis ikke tilstrækkeligt forberedt til at håndtere komplekse patienter.
Dette ph.d.-projekt havde derfor til formål at undersøge hvorledes man kan
understøtte udviklingen af klinisk beslutningstagning for yngre læger i deres kliniske
basisuddannelse (KBU).
Det første studie gennemgik litteraturen på klinisk beslutningstagning for geriatriske
patienter i akutmodtagelsen. På baggrund af dette studie fokuserede projektet på
udviklingen af adaptiv ekspertise. Det andet studie var derfor et observationsstudie,
som udforskede ekspert adfærd blandt KBU-læger i akutmodtagelsen. Det tredje studie
undersøgte dernæst yngre lægers kognitive strategier når de tog kliniske beslutninger,
og det fjerde og sidste studie undersøgte hvorledes den kliniske vejledning i klinikken
støttede op om udviklingen af adaptiv klinisk beslutningstagning.
Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt af cand.psych. Maria Louise Gamborg fra Center for Educational Development, Health, Aarhus Universitet og Koncern HR MidtSim.

DSMU har dermed fornøjelse på vegne af Maria at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret af Ph.d.-afhandlingen.

Årsmøde 2021

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er IMG_9630-1-1024x249.jpg

Mange tak fordi I var med til at gøre DSMU Årsmøde 2021 til en spændende dag, der satte “kvalitetsudvikling af medicinsk uddannelse” i centrum.

Dagens 5 klare budskaber:
1) De kompetencer vi har på papir i målbeskrivelserne skal kunne transformeres til læring og vurdering i klinisk praksis

2) Brug for at sætte fokus på den daglige læring fra praksis – alle har et ansvar for at spørge “hvad har du lært idag – hvad har vi lært idag og hvad betyder det for vores behandling af patienter og vores samarbejde?”
3) Uddannelse lykkes i et læringsmiljø, hvor alle bidrager baseret  på professionel og kompetent uddannelsesledelse i et tæt samarbejde med og opbakning fra afdelings- og hospitalsledelsen

4) Behov for et større samarbejde om og integration af uddannelse på tværs af professioner og sektorer for at kunne imødekomme fremtidens krav til sundhedsvæsnet 
5) Patienternes behov i fremtiden skal danne rammen for udviklingen af uddannelsen indenfor alle sundhedsprofessioner

Pim Theunissen, Professor of Workplace Learning in Healthcare, Scientific Director of the School of Health Professions Education.

Dea Kehler,Ph.d., postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin, master i ledelse, læring og organisation, ledende overlæge, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest.

DSMU vil kende medlemmerne bedre

DSMU har som mål at være et selskab, der hjælper vores medlemmer i deres arbejde med at forbedre kvaliteten af medicinsk uddannelse i Danmark.
Medicinsk uddannelse dækker prægraduat (medicinstudiet) og postgraduat lægelig uddannelse, såvel som efteruddannelse (faculty development).
For at kunne blive ved med at gøre dette, har vi brug for din feedback som en hjælp til at forbedre DSMU´s tilbud til medlemmerne.
Vi håber derfor, at du vil bruge 10 minutter på at besvare spørgsmålene. Vi vil desuden sætte stor pris på, at du uddyber dine svar med kommentarer, gode råd mm.

Blandt besvarelserne vil der mandag d.7 juni blive trukket lod om en friplads til DSMU´s årsmøde den 18.november 2021.
For at deltage i konkurrencen skal du til sidst angive din mailadresse.

Dine svar bliver behandlet i anonymiseret form, også selvom du angiver din mailadresse.

Alle medlemmer modtager link til undersøgelsen via e-mail.

Hvem er DSMU’s medlemmer?

Patienter oplever fordele ved studenterkonsultationer

En ny undersøgelse fra Aarhus universitet viser, at patienter oplever flere fordele ved at deltage i studenterkonsultationer, herunder en øget tryghed i behandlingen og mulighed for at hjælpe medicinstuderende til at lære.  

Medicinstuderende har brug for at træne deres færdigheder i samspil med patienter og kommende kolleger. Dette sker under klinikophold, som indgår i alle medicinuddannelserne i Danmark, og det indebærer, at patienter deltager i studenterkonsultationer. Men hvordan oplever patienterne egentlig at deltage i konsultationer med studerende?  

Vi interviewede hjerteopererede patienter, som havde deltaget i studenterkonsultationer på Aarhus Universitetshospital og fandt frem til, at patienterne nærede et stort ønske om at deltage i uddannelsen af kommende læger, fordi de fandt det meningsfuldt. Samtidig oplevede patienterne at få en tryg og professionel behandling som følge af de studerendes indsats og en tydeligt struktureret lægedeltagelse i konsultationerne. 

Resultaterne giver ny indsigt i patienters oplevelse af studenterkonsultationer og bidrager dermed til den eksisterende forskning om patientinddragelse i uddannelse.

Studiet er publiceret i ‘Patient Education and Counseling’. 

Læs hele artiklen her.

Yderligere oplysninger:
Louise Binow Kjær, Ph.d. studerende, Centre for Educational Development, Aarhus Universitet. louise@cesu.au.dk